Wybory Samorządowe 2014

Do Wyborów Samorządowych 2014 pozostało:

 

 

AKTUALNOŚCI

Gdzie się podziali obrońcy (hipokryci) zielonkowskiej ziemi ?

lis
27

Kilka miesięcy przed oraz podczas samorządowej kampanii wyborczej 2010 roku jednym z propagandowych haseł noszonych na sztandarach, wykrzykiwanych w przestrzeni publicznej był zarzut wysprzedawania przez poprzedniego burmistrza majątku miasta. "Nie oddamy ziemi Niemcom, nie oddamy naszego majątku w prywatne ręce, burmistrz wysprzedaje naszą ojcowiznę.....". W ten sposób obrońcy zielonkowskiej ziemi atakowali ówczesne władze samorządowe, które na pubicznych przetargach sprzedawały majątek gminny w zdecydowanej większości nieruchomości (grunty) z zasobów gminnych, które nie miały przeznaczenia publicznego i nie przynosiły miastu żadnych korzyści w postaci podatków. Podobnie jak w przypadku placu Jana Pawła II jego rzekomej zabudowy ta sprawa stanowiła wyborczy oręż w ataku na poprzednie władze samorządowe. Władze samorządowe w latach 2003-2010 uporządkowały wiele spraw związanych z działkami na terenie Zielonki. Wiele działek zostało sprzedanych na publicznych przetargach, a środki uzyskane ze sprzedaży były inwestowane co roku w miejskie inwestycje. Ale nie tylko miasto sprzedawało, ale także ogromne ilości metrów kwadratowych pozyskało przez np. skuteczne zasiedzenie co spowodowało, iż w ostatnich latach majątek Zielonki znacznie wzrósł. Wystarczy tylko przypomnieć o 50 hektarach koło Michałowa. Nie rozumiejący dobrej i rozsądnej gospodarki miejskimi zasobami populiści - obrońcy zielonkowskiej ziemi bezpardonowo zaatakowali poprzednie władze o wysprzedawanie majątku Zielonki. Po zmianie władz samorządowych obecny burmistrz co roku ogłasza kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych miasta z różnym skutkiem z powodu złej koniunktury, ale ostatnio udało się zbyć nieruchomości za prawie 3,5 mln złotych, które zgodnie z obowiązującym prawem muszą być wydatkowane wyłącznie na inwestycje miejskie......

Paragraf 12 pkt.2 e zakazuje lokalizacji na JP II !

lis
26

Czy zielonkowscy radni obecnej kadencji chcą złamać uchwalone prawo w dniu 22.02.2010 roku ? Tego dnia Rada Miasta Zielonka uchwaliła MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CENTRUM ZIELONKI uchwała nr XLIV/420/10. W paragrafie 12 ww.uchwały w punkcie 2, podpunkcie e dotyczącym obszaru placu Jana Pawła II czytamy "Zakazuje się lokalizowania nowych wolnostojących stacji transformatorowych"

Jasno z tego zapisu wynika, że ewentualna zgoda i podjęcie uchwały o służebności terenu na rzecz ZE i rozpoczęcie budowy stacji transformatorowej na placu JP II jest rażącym naruszeniem prawa. Czyżby burmistrz, przewodniczący RM i przewodniczący komisji inwestycji o tym nie wiedzieli ?. W czwartek szykuje się "ostra batalia" w obronie placu JP II i respektowanie prawa./red/

Treśc i zapisy uchwały z dnia 22.02.2010 roku:  http://www.bip.zielonka.pl/upload/doc/50356_20110427_141401.pdf

Bezprawie w majestacie prawa !?

lis
25

W maju br. podczas burzliwej XX sesji Rady Miasta Zielonka Przewodniczący Rady Miasta pan Andrzej Marek Grodzki postanowił w bezprawny sposób przeforsować w majestacie prawa ( Rada Miasta podczas posiedzeń - sesji w drodze uchwał stanowi prawo) uchwałę o przeprowadzeniu konkursu na Dyrektora PZOZ - MOZ w Zielonce (przychodni zdrowia). Podczas tej pamiętnej sesji wyraziłem w swoim wystąpieniu opinię, że przewodniczący, większość radnych łamią prawo i decyzja ta zostanie uchylona w trybie nadzorczym przez Wojewodę Mazowieckiego. Tak też się stało. Ale przewodniczący i kilku radnych nie mogąc pogodzić się z przegraną (brakiem mozliwości usunięcia obecnej pani dyrektor w drodze konkursu) podjęła jeszcze bardziej kuriozalną uchwałę o zaskarżeniu decyzji wojewody do WSA *. Skarga ta została kilka dni temu odrzucona. Mija kilka miesięcy od bezprawnego procedowania przez radnych i "na tapecie" pojawia się kolejne bezprawie w majestacie prawa czyli dwie uchwały związane z budową na placu Jana Pawła II transformatora energetycznego i parkingu na powierzchni ok. 200 metrów kwadratowych oraz pasa szerokości kilku metrów na kabel energetyczny wzdłuż placu. Przewodniczący postanowił wyrazić zgodę na wprowadzenie tych uchwał do porządku czwartkowej sesji (29 listopada) pomimo iż w sposób ewidentny łamią obowiązujące prawo dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Centrum Zielonki, który zakazuje tego typu budowli na terenie miejskiego placu Jana Pawła II. Czyżbyśmy w czwartek byli świadkami raz jeszcze świadomego łamania prawa ?. Z nieoficjalnych informacji wiemy, że już zostało przygotowane stosowne pismo dotyczące ewentualnego naruszenia obowiązującego prawa do WSA gdyby większość radnych dopuściła do uchwalenia bezprawia w majestacie prawa. To zastanawiające i zaskakujące dlaczego burmistrz i przewodniczący świadomie wprowadzają bezprawne uchwały do procedowania - uchwalania zielonkowskiego prawa ? Dlaczego tak bardzo im zależy na tej bezprawnej budowli na placu JP II ?. Dlaczego w budynku przy ulicy Lipowej 5 (foto), który powinien być miejscem powstawania wyłącznie dobrego prawa "procedować się chce znowu bezprawie" /pw/

* WSA - Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Internauci oburzeni sprawą niebotycznych diet radnych !

lis
25

Na naszą redakcyjną skrzynkę po ukazaniu się artykułu o dietach radnych Rady Miasta Zielonka ( o nie podwyższaniu diet w roku 2013) otrzymaliśmy kilka dość ostrych komentarzy. Publikujemy jeden z nich, który "nadaje się" do opublikowania.

" Witam ;) w głowie się nie mieści ile kasy oni biorą, a dzieciom na stypendia w trudnych sytuacjach "szanowny pan burmistrz " daje 130 zł na pół roku - ŻENADA"

Portal zielonka2014 Piotra Wyszyńskiego tylko do końca 2012 roku..

lis
23

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią redaktora naczelnego ( w ostatnim wywiadzie) portal zielonka2014 z dniem 31 grudnia 2012 roku zmienia właściciela i redaktora naczelnego. Z końcem roku 2012 portal zielonka2014 - PIOTRA WYSZYŃSKIEGO przechodzi do historii i kończy swoją działalność w przestrzeni internetowej. Od 1 stycznia 2013 roku  portal będzie funkcjonował w przestrzeni internetowej pod tą sama domeną, ale już będzie własnością innej osoby. Portal zielonka 2014 zostanie przekazany bezpłatnie przez redaktora naczelnego mieszkańcowi Zielonki, który będzie w dalszym ciągu prowadził niezależny portal internetowy poświęcony Zielonce. Informujemy, że w okresie między świątecznym nastąpią zmiany w funkcjonowaniu portalu./red/

Jak Wam nie wstyd "Drodzy Społeczni" radni Zielonki!

lis
22

To jest chyba jakiś żart. Rada Miasta - radni w swojej dobroci i szczodrości mają podjąć uchwałę na najbliższej sesji o nie podwyższaniu diet w 2013 roku zgodnie z waloryzacją wynagrodzeń. Nasi wspaniałomyślni radni, którzy są jedną z najdroższych Rad Miasta na Mazowszu i kosztują co roku podatników Zielonki prawie 300 000 złotych postanowili, że zaoszczędzą (łaskawie nie przyjmą podwyżki) w 2013 roku, na kwotę aż 24 000 złotych czyli przeciętnie na radnego miesięcznie wypada po 133 złote !!!!. Przypomnijmy, że dieta radnego Miasta Zielonka "społecznika" oscyluje w kwocie od 2000 - 1500 złotych miesięcznie. Tylko jeden radny pobiera mniejsza dietę ok. 1000 złotych. Jak Wam nie wstyd "zielonkowscy społecznicy"?. Zła sytuacja finansów miasta powinna zobligować Was do obniżenia natychmiast diet o minimum 50% tak jak to zrobiło wiele miast i gmin w Polsce. To są ewidentne kpiny i żarty z Mieszkańców Zielonki - podatników, którzy ciężko pracują na Wasze niebotyczne diety. Wstyd! Wstyd i jeszcze raz Wstyd!. Warto tylko przypomnieć, że rekordziści Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zielonka w kadencji 2010-2014 pobiorą przy utrzymaniu obecnych stawek diet po prawie 100 000 złotych za wypełnianie obowiązków obywatelskich ! /red/

Budowa transformatora giganta i początek zmiany MPZP Centrum Zielonki na sesji !

lis
22

W czwartek 29 listopada zgodnie ze wcześniejszymi informacjami podczas sesji rozpatrywane będą uchwały dotyczący rozpoczęcia procedury zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Centrum Zielonki. Niby nie ma nic w tym złego bo może w tej części miasta potrzebne są zmiany idące z duchem czasu o które wnioskują mieszkańcy, ale wiele wątpliwości i uzasadniony niepokój budzi sprawa placu Jana Pawła II i pomysłu budowy nowego transformatora giganta na "papieskim" placu. Z uzyskanych informacji ta nowa mega budowla ma być wielkości 19,5 m na 10 m ma zająć powierzchnię aż 200 metrów kwadratowych miejskiego placu ! W programie sesji znajdują się stosowne projekt uchwał dotyczące przekazania terenu pod budowę transformatora Zakładowi Energetycznemu oraz rozpoczęcia procedury ewentualnej zmiany MPZP CENTRUM Zielonki. Sesja odbędzie się 29 listopada w czwartek o godzinie 16.30. /red/

Faryzeusze.........!

lis
21

To jest w ciągu ostatnich dni temat numer 1. Po trzech latach powróciła sprawa centralnego placu miejskiego im. Jana Pawła II w kontekście zagospodarowania i zabudowy. Trzy lata temu i podczas kampanii wyborczej 2010 roku ze "sztandarami i hasłami" ruszyła do szturmu na ówczesne władze miasta grupa radnych, mieszkańcy Zielonki silnie motywowana do działania (protestu) przez środowisko związane z parafią Matki Bożej Częstochowskiej, a także lokalni politycy Prawa i Sprawiedliwości. Przez kilka miesięcy trwała nawałnica w obronie placu Jana Pawła II. Dziś po tamtym politycznym i kompletnie nieuzasadnionym ataku na władze samorzadowe, które co zostało zawarte w uchwalonym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Centrum Zielonki tak naprawdę chroniły plac przed ewentualną zabudową ci sami obrońcy placu postanowili przebrać się niczym "diabeł w ornat" i walczyć o możliwość zabudowy "papieskiego" placu JP II. Trwa ożywiona dyskusja. Nasza redakcja także otrzymuje sygnały od internautów po naszych publikacjach na ten temat.Poniżej  publikujemy kilka zdań z wypowiedzi internauty. ".....Faryzeusze panowie we władzach miasta związani z Akcja Katolicką i neoktechumenatem środowiska, które razem z wielebnym ostrzegało i broniło placu Jana Pawła II. Mówiono nam, że będzie zabudowa, że trzeba bronić bo były burmistrz chce zniszczyć plac. A teraz co proponują te same osoby, które krzyczały, zbierały podpisy, wystawiały twarz do kamery bo trzeba bronić placu Jana Pawła. Wstyd faryzeusze bez honoru, moralności niech idą spojrzeć w lustro panowie burmistrzowie oraz radni. Panie radny Włodarczyk gdzie są te podpisy ponad 1200 osób protestujących. Sam podpisywałem po mszy protest. Nasz wielebny z ambony bronił placu, namawiał do podpisywania, a teraz co milczy, teraz popiera zabudowę - budowę budynku energetycznego na placu. Tak postępować się nie godzi. Ludzie widzą i pamiętają...." Przypominamy Mieszkańcom, że w ciągu najbliższych tygodni zapadna rozstrzygnięcia dotyczące placu Jana Pawła II. Jutro o godzinie 15.30 ważna Komisja Inwestycji Rady Miasta Zielonka. /red/

Burmistrz, Wiceburmistrz i radny Włodarczyk chcą budować transformator na placu JP II

lis
21

Burmistrz, Wiceburmistrz naciskają i nalegają na budowę nowego transformatora na miejskim placu Jana Pawła II. Radny Maciej Włodarczyk na siłę próbuje przekonać radnych by dali zielone światło dla zmiany Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Centrum w tym placu Jana Pawła II by można było rozpocząć realizację nowej budowli czyli stacji transformatorowej. Nowa stacja ma zostać wybudowana na powierzchni UWAGA...ok. 200 m kwadratowych miejskiego placu !. W trybie pilnym pan radny - przewodniczący zwołał Komisje Inwestycji by ta zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał na najbliższą sesję w ww. sprawie. Jak się dowiadujemy radni podczas komisji ( czwartek 22 listopada o godzinie 15.30) mają zaopiniować projekty "w ciemno" bo dopiero owe projekty mają ujrzeć światło dzienne podczas najbliższej sesji. Burmistrz i wiceburmistrz wszelkimi możliwymi sposobami chcą doprowadzić do możliwości zabudowu placu Jana Pawła II bo jak się nioficjalnie dowiadujemy po powstaniu dużego obiektu handlowo-mieszkalnego przy ulicy Jagiellońskiej mogą wystąpić spore problemy z odpowiednią ilością energi w tym rejonie. Tylko dlaczego nowy transformator ma zaostać wybudowany, aż na powierzchni ok.200 metrów kwadratowych miejskiego placu Jana Pawła II ?. A może by tak np. powstał na terenie posesji, które potrzebują, aż tak dużej ilości prądu. Sprawa ta budzi wiele wątpliwości i kontrowersji. Budzi niepokój i sprzeciw wielu Mieszkańców Zielonki. Sprzeciw budzi także sposób realizacji tego planu oraz to,że w ten plan zabudowy zaangażowali sie jego byli obrońcy. Miejski plac Jana Pawła II jak mówili jego obrońcy jest bezcennym miejscem mieszkanców Zielonki i powinien zostać jako nienaruszalna przestrzeń publiczna. A teraz nagle funduje się mieszkańcom na ok. 200 metrach kwadratowych energetyczny kolos!. Mamy nadzieje, że zdecydowana większość radnych będzie konsekwentna i uchroni plac JP II przed koszmarną zabudową "energetycznego monstrum" na centralnym placu Jana Pawła II, który jest wizytówką naszego miasta i na którym stoi pomnik naszego papieża./red/

Ranking radnych Rady Miasta Zielonka 2012 - zwyciężył pan Tadeusz SZKLARSKI

lis
20

Dokładnie w połowie kadencji 2010-2014 ( 21 listopada 2010 wybory samorządowe VI kadencji) zakończyliśmy trwająca ponad dwa miesiące ankietę -ranking radnych. Podobnie jak rok temu w rocznicę wyborów samorządowych bezapelacyjnie w głosowaniu internautów zwyciężył radny niezależny pan Tadeusz SZKLARSKI. Serdecznie gratulujemy panu radnemu, który jest zdecydowanie najaktywniejszym radnym w obecnej kadencji. Dlatego też wynik ten nie jest zaskoczeniem. Przedstawiamy ranking radnych 2012.

1. Tadeusz SZKLARSKI ( niezależny) - 82 głosy 2.Jadwiga BARTCZAK ( KW LOAŁ) - 50 głosów 3.Robert DESKA (KW LOAŁ) - 49 głosów 4. Leszek GONTARCZUK ( KW LOAŁ) - 46 głosów 5. Ryszard FARBISZ (KW LOAŁ) - 44 głosy

14. Anna SZCZERBA (KW DZ) - 3 głosy 15. Waldemar TERLECKI (PiS) - 2 głosy

Komentarz redakcyjny: Zainteresowanie internautów w stosunku do zeszłorocznej ankiety jest zdecydiowanie mniejsze na co niewątpliwy wpływ ma w sumie negatywna ocena pracy radnych w pierwszych dwóch latach samorządu 2010-2014. Zwycięstwo radnego pana Tadeusza SZKLARSKIEGO to efekt Jego aktywności także w przestrzeni internetowej. Jest radnym, który zajmuje się każdymi nawet najdrobniejszymi problemami mieszkanców Zielonki. Dużą zaletą jest także niezależność poglądów. Internauci docenili radnych byłego burmistrza z KW LOAŁ, którzy w obecnej sytuacji wykazują się najbardziej rozsądnym spojrzeniem na sprawy miasta, choć często zarzuca się im bierność w wielu sprawach i uległość w stosunku do obecnych władz miasta, które nie wykazyują należytej aktywności i pomysłowości w rozwiazywaniu problemów mieszkańców Zielonki. Z ankiety wyraźnie widać, że Internauci - Mieszkańcy Zielonki nie akceptują, a wręcz krytykują destrukcyjne działania radnych przynoszące szkodę zielonkowskiemu samorządowi. Fatalny wynik radnych Dla Zielonki, Prawa i Sprawiedliwości jest tego dobitnym przykładem. Katastrofalnie niski wynik pani radnej Anny SZCZERBY oraz trójki pisowskiej radnych Danuty KUCZYŃSKIEJ, Kazimiery CHMIELEWSKIEJ i autsaidera Waldemara TERLECKIEGO nie jest przypadkowy. Także nie jest przypadkowa w sumie niska ocena obecnych władz Rady Miasta Zielonka przewodniczącego Andrzeja Marka GRODZKIEGO (bardzo słaby wynik) na który z pewnością miała wpływ brzydka postawa pana radnego w sprawie zielonkowskiej przychodni oraz w sumie niskie miejsce w rankingu wiceprzewodniczącego Wojciecha BARDOWSKIEGO spowodowany widocznym koniunkturalizmem, zaspakajaniem prawie wyłącznie własnych interesów przez pana radnego, pracownika OKiS. Ogólnie Rada Miasta Zielonka w połowie kadencji oceniana jest jako samorząd rozczarowania, mierności, sprzeczności i małej aktywności radnych na rzecz poprawy życia w Zielonce. Zarówno władze uchwałodawcze i wykonawcze przez dwa lata na półmetku kadencji postrzegane są jako małe efektywne, upolitycznione i wiecznie skonfliktowane, ale co bardzo razi super kosztowne dla podatników. Za dwa lata najważniejszy ranking WYBORY 2014.  Jestem przekonany, że dla wielu obecnych radnych będzie podobnie surowy i krytyczny  jak na naszym portalu na półmetku. Wszystkim internautom redakcja dziękuje za udział w ankiecie. Panu radnemu Tadeuszowi SZKLARSKIEMU raz jeszcze gratulujemy i zgodnie z tradycją w najbliższym czasie przekażemy panu radnemu pytania, które opublikujemy w formie wywiadu. /red/

Strony

Subskrybuj Witamy na niezależnym portalu zielonka2014.pl RSS

Wybory 2014